Η Eταιρία

“Μια πιο προσωπική προσέγγιση στις λογιστικές υπηρεσίες”

Η Εταιρία

H εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην Αθήνα από το 1998. Γνώμονας της Plural Consulting είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, πάντα στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις όλων των ειδικοτήτων σε ανεξαρτήτου μεγέθους και νομικής μορφής επιχειρήσεις. Προτεραιότητα της εταιρείας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών της σε προσωπικό επίπεδο λαμβάνοντας υπ’όψη ότι κάθε εργασία και κάθε πελάτης έχει διαφορετικές ανάγκες.

Η Plural Consulting δραστηριοποιείται στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών (οργάνωση, τήρηση & επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων, φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων, κλπ), στον χώρο των μελετητικών έργων (οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες αναδιάρθρωσης, επιδοτούμενα προγράμματα κλπ) καθώς και στην παροχή υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης (παρακολούθηση υλοποίησης έργων, σύνταξη & παρακολούθηση προϋπολογισμών, σύνταξη & παρακολούθηση Ταμειακών ροών, κλπ.).

Με εμπειρία και πελατειακή βάση, που εκτείνεται σε διάφορους τομείς, έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε οποιονδήποτε κλάδο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας δεν είναι μόνο η διεκπεραίωση των τυπικών υποχρεώσεών τους. Αλλά, ως ενεργό μέλος της ομάδας τους, παρέχουμε συνεχή μηνιαία υποστήριξη ώστε να προσαρμόζοναι γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η ομάδα

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας αποτελείται από άρτια καταρτισμένους Οικονομολόγους, Λογιστές και Διοικητικό προσωπικό, είναι κάτοχοι αδείας Λογιστή Α΄ Τάξης, με πολύχρονη εμπειρία στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών καθώς και στην οργάνωση, επίβλεψη και τήρηση λογιστηρίων.

Το απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, που στελεχώνει την εταιρεία, η υπεύθυνη, άμεση και έγκαιρη ενημέρωση της οικονομικής μονάδας στο οικονομικό, λογιστικό και φορολογικό πεδίο, είναι τα βασικά εργαλεία που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.

Το προσωπικό μας ενημερώνεται και εκπαιδεύεται διαρκώς γύρω από θέματα όπως, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Σ.),τα Ελληνικά Λογιστικά Πρώτυπα (Ε.Λ.Π.), η Ανάλυση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), το εταιρικό δίκαιο, η Κοστολόγηση, ο Εσωτερικός έλεγχος – Διαδικάσιες και μεθοδολογία υλοποίησης του στην επιχείρηση, η Διαχείρηση Ανθρωπίνων Πόρων, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η Αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, ο Προϋπολογισμός και ο προϋπολογιστικός έλεγχος (Budgeting & Budgetary Control), και άλλα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εξ’ ολοκλήρου υποστήριξη κάθε οικονομικής μονάδας, μεθοδικά και αποτελεσματικά, με γνώμονα την επίτευξη κάθε επιχειρηματικού στόχου.

Η αποστολή μας

Στην Plural Consulting εγγυόμαστε την παροχή προσωπικής, εξειδικευμένης και εξατομικευμένης υπηρεσίας και υποσχόμαστε ότι δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Βοηθάμε τους ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων να αναπτύξουν επιτυχώς την υφιστάμενη επιχείρησή τους με αποτελεσματικές μεθόδους εφαρμογής συστημάτων, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων με τρόπο που επιταχύνει την ανάπτυξη της επιχείρησης. Επίσης αναλαμβάνουμε τη σύσταση κάθε νέας επιχείρησης, με βήματα σωστά και αποτελεσματικά, που οδηγούν τον πελάτη μας στην επιτυχία.

Μέσα από τη στενή συνεργασία, με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, μπορούμε να παρέχουμε στις σύγχρονες επιχειρήσεις αναλυτική εικόνα για τα οικονομικά τους και την πορεία τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωσή τους με το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο.

Παρακολουθούμε τακτικά τις αλλαγές και συμμετέχουμε στην τεχνική εκπαίδευση, ώστε να είμαστε ενήμεροι για τα τελευταία λογιστικά και φορολογικά θέματα.

Κύριο μέλημά μας θα είναι πάντα η επιτυχία των πελατών μας, σε όλες τις πτυχές την οικονομικής τους δραστηριότητας.